پرداختن به طیف گسترده ای از روشهای نوین برای تصفیه و استحصال آب و موارد دیگر ، فن آوریها و راه حلهای ما به شما میباشد:
– منابع ورودی به دیگ های بخار  (Boiler feedwater)
– منابع برجهای خنک کننده (Cooling tower water)
– تولید آب خالص (Demineralization)
– شیرین سازی آبهای شور (Desalination)
– تولید آب آشامیدنی (Drinking Water)
– جداسازی و خالص سازی آب (Purification and separation)
– استفاده مجدد از پساب (Wastewater reuse)
سپهر کویر فرداد
تصفیه آب و فاضلاب
راه اندازی سیستم های تصفیه آب

تامین آب همواره یکی از دغدغه های جوامع امروزی به شمار می‌رود فرآیند تصفیه آب و فاضلاب بسته به نوع مصرف و کیفیت آب خام می‌تواند از روش‌های مختلف انجام گیرد. لذا تأمین آب آشامیدنی و آب مورد استفاده در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی شامل روشهای پیش تصفیه، تصفیه و تصفیه نهایی می باشد. شرکت سپهر کویر فرداد با بهره گیری از تکنولوژی روز سعی در پیشبرد اهداف سازمانی خود در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و کمک به حفظ محیط زیست دارد.

محلول‌های استاندارد

محلول‌های استاندارد تجهیزات جهت کالیبراسیون

روش های تیترومتریک

اندازه گیری آلاینده های آب و فاضلاب

تامین کننده مواد شیمیایی

تامین کننده مواد و تجهیزات
روش‌های نوین تصفیه آب

و سیستم های تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی

اشنایی با ما
اعضاء و هیئت مدیره

سپهر کویر فرداد متشکل از متخصصین در حوزه تأمین آب آشامیدنی و آب مورد استفاده در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی