I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اسمز معکوس (RO)

اسمز معکوس (RO) به فرآیندی اطلاق میشود که آب با اعمال یک نیروی خارجی (فشار) از یک غشای نیمه تراوا عبور داده می­شود برای درک هدف و روند اسمز معکوس ، لازم است ابتدا پدیده اسمز را درک کنید. اسمز پدیده ای است که به طور طبیعی اتفاق می افتد و در آن آب از یک محلول نمکی ضعیف تر تمایل به مهاجرت...

الکترو دیالیز (EDR)

الکترودیالیز یک فرآیند غشایی است که از غشاهای انتخابی آنیون متناوب (Anion–selective membranes AMs) و غشای انتخابی کاتیون (Cation-selective membranes CMs) استفاده می کند ، که بین یک آند (+) و یک کاتد قرار می گیرند. با توجه به میدان الکتریکی اعمال شده، آنیون ها به سمت آند و کاتیون ها به...

تبادل یونی IX

سیستم های تبادل یونی ion exchange تبادل کننده های یونی برای از بین بردن نمک ها (کاتیون ها و آنیون ها) از آب استفاده می شوند تبادل کننده های یونی به عنوان فرآیند تصفیه تکمیلی در ادامه سیستم های اسمز معکوس برای تولید آب فوق خالص(demineralization) استفاده می شود مهمترین کاربرد سیستم های...

جدیدترین مطالب در وبلاگ ما